Krieg - Amerikas Kriege - Korea, Vietnam, Afghanistan und Irak